De of het categorie? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord categorie? Is het de categorie of het categorie? Het juiste lidwoord dat je voor het woord categorie moet gebruiken is:
De categorie
Aanwijzend voornaamwoord categorie
Dit of deze categorie: deze categorie
Dat of die categorie: die categorie

Bezittelijk voornaamwoord categorie
Onze of ons categorie: onze categorie
Jouw of jou: jouw categorie

Elke of elk categorie?
Elke categorie
Gerelateerd aan categorie