De of het Cambrium? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord Cambrium? Is het de Cambrium of het Cambrium? Het juiste lidwoord dat je voor het woord Cambrium moet gebruiken is:
Het Cambrium
Aanwijzend voornaamwoord Cambrium
Dit of deze Cambrium: dit Cambrium
Dat of die Cambrium: dat Cambrium

Bezittelijk voornaamwoord Cambrium
Onze of ons Cambrium: ons Cambrium
Jouw of jou: jouw Cambrium

Elke of elk Cambrium?
Elk Cambrium
Gerelateerd aan Cambrium