De of het calorie? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord calorie? Is het de calorie of het calorie? Het juiste lidwoord dat je voor het woord calorie moet gebruiken is:
De calorie
Aanwijzend voornaamwoord calorie
Dit of deze calorie: deze calorie
Dat of die calorie: die calorie

Bezittelijk voornaamwoord calorie
Onze of ons calorie: onze calorie
Jouw of jou: jouw calorie

Elke of elk calorie?
Elke calorie
Gerelateerd aan calorie