De of het cacaoboon? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord cacaoboon? Is het de cacaoboon of het cacaoboon? Het juiste lidwoord dat je voor het woord cacaoboon moet gebruiken is:
De cacaoboon
Aanwijzend voornaamwoord cacaoboon
Dit of deze cacaoboon: deze cacaoboon
Dat of die cacaoboon: die cacaoboon

Bezittelijk voornaamwoord cacaoboon
Onze of ons cacaoboon: onze cacaoboon
Jouw of jou: jouw cacaoboon

Elke of elk cacaoboon?
Elke cacaoboon
Gerelateerd aan cacaoboon