De of het bruinbeige? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord bruinbeige? Is het de bruinbeige of het bruinbeige? Het juiste lidwoord dat je voor het woord bruinbeige moet gebruiken is:
Het bruinbeige
Aanwijzend voornaamwoord bruinbeige
Dit of deze bruinbeige: dit bruinbeige
Dat of die bruinbeige: dat bruinbeige

Bezittelijk voornaamwoord bruinbeige
Onze of ons bruinbeige: ons bruinbeige
Jouw of jou: jouw bruinbeige

Elke of elk bruinbeige?
Elk bruinbeige
Gerelateerd aan bruinbeige