De of het bitcoin? Welk lidwoord is juist?

Het correcte lidwoord (de of het) die je voor het zelfstandig naamwoord bitcoin moet gebruiken en schrijven is:
De bitcoin
  • Dit of deze: deze bitcoin
  • Dat of die: die bitcoin
  • Onze of ons: onze bitcoin
  • Jouw of jou: jouw bitcoin
  • Elke of elk: elke bitcoin