De of het bil? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord bil? Is het de bil of het bil? Het juiste lidwoord dat je voor het woord bil moet gebruiken is:
De bil
Aanwijzend voornaamwoord bil
Dit of deze bil: deze bil
Dat of die bil: die bil

Bezittelijk voornaamwoord bil
Onze of ons bil: onze bil
Jouw of jou: jouw bil

Elke of elk bil?
Elke bil
Gerelateerd aan bil