De of het bijwoord? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord bijwoord? Is het de bijwoord of het bijwoord? Het juiste lidwoord dat je voor het woord bijwoord moet gebruiken is:
Het bijwoord
Aanwijzend voornaamwoord bijwoord
Dit of deze bijwoord: dit bijwoord
Dat of die bijwoord: dat bijwoord

Bezittelijk voornaamwoord bijwoord
Onze of ons bijwoord: ons bijwoord
Jouw of jou: jouw bijwoord

Elke of elk bijwoord?
Elk bijwoord
Gerelateerd aan bijwoord