De of het bijlage? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord bijlage? Is het de bijlage of het bijlage? Het juiste lidwoord dat je voor het woord bijlage moet gebruiken is:
De bijlage
Aanwijzend voornaamwoord bijlage
Dit of deze bijlage: deze bijlage
Dat of die bijlage: die bijlage

Bezittelijk voornaamwoord bijlage
Onze of ons bijlage: onze bijlage
Jouw of jou: jouw bijlage

Elke of elk bijlage?
Elke bijlage
Gerelateerd aan bijlage