De of het bijdrage? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord bijdrage? Is het de bijdrage of het bijdrage? Het juiste lidwoord dat je voor het woord bijdrage moet gebruiken is:
De bijdrage
Aanwijzend voornaamwoord bijdrage
Dit of deze bijdrage: deze bijdrage
Dat of die bijdrage: die bijdrage

Bezittelijk voornaamwoord bijdrage
Onze of ons bijdrage: onze bijdrage
Jouw of jou: jouw bijdrage

Elke of elk bijdrage?
Elke bijdrage
Gerelateerd aan bijdrage