De of het bijbel? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord bijbel? Is het de bijbel of het bijbel? Het juiste lidwoord dat je voor het woord bijbel moet gebruiken is:
De bijbel
Aanwijzend voornaamwoord bijbel
Dit of deze bijbel: deze bijbel
Dat of die bijbel: die bijbel

Bezittelijk voornaamwoord bijbel
Onze of ons bijbel: onze bijbel
Jouw of jou: jouw bijbel

Elke of elk bijbel?
Elke bijbel
Gerelateerd aan bijbel