De of het bier? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord bier? Is het de bier of het bier? Het juiste lidwoord dat je voor het woord bier moet gebruiken is:
Het bier
Aanwijzend voornaamwoord bier
Dit of deze bier: dit bier
Dat of die bier: dat bier

Bezittelijk voornaamwoord bier
Onze of ons bier: ons bier
Jouw of jou: jouw bier

Elke of elk bier?
Elk bier
Gerelateerd aan bier