De of het Bhojpuri? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord Bhojpuri? Is het de Bhojpuri of het Bhojpuri? Het juiste lidwoord dat je voor het woord Bhojpuri moet gebruiken is:
Het Bhojpuri
Aanwijzend voornaamwoord Bhojpuri
Dit of deze Bhojpuri: dit Bhojpuri
Dat of die Bhojpuri: dat Bhojpuri

Bezittelijk voornaamwoord Bhojpuri
Onze of ons Bhojpuri: ons Bhojpuri
Jouw of jou: jouw Bhojpuri

Elke of elk Bhojpuri?
Elk Bhojpuri
Gerelateerd aan Bhojpuri