De of het bar? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord bar? Is het de bar of het bar? Het juiste lidwoord dat je voor het woord bar moet gebruiken is:
De bar
Aanwijzend voornaamwoord bar
Dit of deze bar: deze bar
Dat of die bar: die bar

Bezittelijk voornaamwoord bar
Onze of ons bar: onze bar
Jouw of jou: jouw bar

Elke of elk bar?
Elke bar
Gerelateerd aan bar