De of het AWW? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord AWW? Is het de AWW of het AWW? Het juiste lidwoord dat je voor het woord AWW moet gebruiken is:
De AWW
Aanwijzend voornaamwoord AWW
Dit of deze AWW: deze AWW
Dat of die AWW: die AWW

Bezittelijk voornaamwoord AWW
Onze of ons AWW: onze AWW
Jouw of jou: jouw AWW

Elke of elk AWW?
Elke AWW
Gerelateerd aan AWW