De of het astronomie? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord astronomie? Is het de astronomie of het astronomie? Het juiste lidwoord dat je voor het woord astronomie moet gebruiken is:
De astronomie
Aanwijzend voornaamwoord astronomie
Dit of deze astronomie: deze astronomie
Dat of die astronomie: die astronomie

Bezittelijk voornaamwoord astronomie
Onze of ons astronomie: onze astronomie
Jouw of jou: jouw astronomie

Elke of elk astronomie?
Elke astronomie
Gerelateerd aan astronomie