De of het Aromaans? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord Aromaans? Is het de Aromaans of het Aromaans? Het juiste lidwoord dat je voor het woord Aromaans moet gebruiken is:
Het Aromaans
Aanwijzend voornaamwoord Aromaans
Dit of deze Aromaans: dit Aromaans
Dat of die Aromaans: dat Aromaans

Bezittelijk voornaamwoord Aromaans
Onze of ons Aromaans: ons Aromaans
Jouw of jou: jouw Aromaans

Elke of elk Aromaans?
Elk Aromaans
Gerelateerd aan Aromaans