De of het Aramees? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord Aramees? Is het de Aramees of het Aramees? Het juiste lidwoord dat je voor het woord Aramees moet gebruiken is:
Het Aramees
Aanwijzend voornaamwoord Aramees
Dit of deze Aramees: dit Aramees
Dat of die Aramees: dat Aramees

Bezittelijk voornaamwoord Aramees
Onze of ons Aramees: ons Aramees
Jouw of jou: jouw Aramees

Elke of elk Aramees?
Elk Aramees
Gerelateerd aan Aramees