De of het Arabisch? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord Arabisch? Is het de Arabisch of het Arabisch? Het juiste lidwoord dat je voor het woord Arabisch moet gebruiken is:
Het Arabisch
Aanwijzend voornaamwoord Arabisch
Dit of deze Arabisch: dit Arabisch
Dat of die Arabisch: dat Arabisch

Bezittelijk voornaamwoord Arabisch
Onze of ons Arabisch: ons Arabisch
Jouw of jou: jouw Arabisch

Elke of elk Arabisch?
Elk Arabisch
Gerelateerd aan Arabisch