De of het anatomist? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord anatomist? Is het de anatomist of het anatomist? Het juiste lidwoord dat je voor het woord anatomist moet gebruiken is:
De anatomist
Aanwijzend voornaamwoord anatomist
Dit of deze anatomist: deze anatomist
Dat of die anatomist: die anatomist

Bezittelijk voornaamwoord anatomist
Onze of ons anatomist: onze anatomist
Jouw of jou: jouw anatomist

Elke of elk anatomist?
Elke anatomist
Gerelateerd aan anatomist