De of het Alabama? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord Alabama? Is het de Alabama of het Alabama? Het juiste lidwoord dat je voor het woord Alabama moet gebruiken is:
Het Alabama
Aanwijzend voornaamwoord Alabama
Dit of deze Alabama: dit Alabama
Dat of die Alabama: dat Alabama

Bezittelijk voornaamwoord Alabama
Onze of ons Alabama: ons Alabama
Jouw of jou: jouw Alabama

Elke of elk Alabama?
Elk Alabama
Gerelateerd aan Alabama