De of het aggregaat? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord aggregaat? Is het de aggregaat of het aggregaat? Het juiste lidwoord dat je voor het woord aggregaat moet gebruiken is:
Het aggregaat
Aanwijzend voornaamwoord aggregaat
Dit of deze aggregaat: dit aggregaat
Dat of die aggregaat: dat aggregaat

Bezittelijk voornaamwoord aggregaat
Onze of ons aggregaat: ons aggregaat
Jouw of jou: jouw aggregaat

Elke of elk aggregaat?
Elk aggregaat
Gerelateerd aan aggregaat