De of het Afrikaans? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord Afrikaans? Is het de Afrikaans of het Afrikaans? Het juiste lidwoord dat je voor het woord Afrikaans moet gebruiken is:
Het Afrikaans
Aanwijzend voornaamwoord Afrikaans
Dit of deze Afrikaans: dit Afrikaans
Dat of die Afrikaans: dat Afrikaans

Bezittelijk voornaamwoord Afrikaans
Onze of ons Afrikaans: ons Afrikaans
Jouw of jou: jouw Afrikaans

Elke of elk Afrikaans?
Elk Afrikaans
Gerelateerd aan Afrikaans