De of het adres? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord adres? Is het de adres of het adres? Het juiste lidwoord dat je voor het woord adres moet gebruiken is:
Het adres
Aanwijzend voornaamwoord adres
Dit of deze adres: dit adres
Dat of die adres: dat adres

Bezittelijk voornaamwoord adres
Onze of ons adres: ons adres
Jouw of jou: jouw adres

Elke of elk adres?
Elk adres
Gerelateerd aan adres