De of het accent circonflexe? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord accent circonflexe? Is het de accent circonflexe of het accent circonflexe? Het juiste lidwoord dat je voor het woord accent circonflexe moet gebruiken is:
Het accent circonflexe
Aanwijzend voornaamwoord accent circonflexe
Dit of deze accent circonflexe: dit accent circonflexe
Dat of die accent circonflexe: dat accent circonflexe

Bezittelijk voornaamwoord accent circonflexe
Onze of ons accent circonflexe: ons accent circonflexe
Jouw of jou: jouw accent circonflexe

Elke of elk accent circonflexe?
Elk accent circonflexe
Gerelateerd aan accent circonflexe