Betekenis en definitie van verzekering

Een verzekering is een overeenkomst tussen verzekeraar (verzekeringsmaatschappij) en verzekeringnemer. Hierbij verbindt de verzekeraar zich er toe, tegen betaling van premies, de verzekerde schadeloos te stellen in bepaalde vooraf afgesproken situaties. De verzekeringnemer is degene die de polis afsluit bij de verzekeraar. In een mooi woord: de ‘contractspartij’. Meestal is de verzekeringnemer ook degene die de premie betaalt. De verzekerde kan ook een andere persoon zijn, bv. de partner of net zo goed een willekeurige ander persoon.