Betekenis en definitie van Verdrag

Een verdrag, ook conventie of traktaat, is een wettelijk wederzijds bindende overeenkomst tussen twee of meer staten of volkenrechtelijke instellingen.