Betekenis en definitie van saldo

Het saldo is wat overblijft als alle tegoeden en verplichtingen met elkaar verrekent zijn. Is het eindbedrag positief dan spreekt men van een batig saldo, is het negatief wordt van een nadelig saldo gesproken. Het is overgenomen uit het Italiaans om komt oorspronkelijk van het Latijnse solidus.