Betekenis en definitie van Offerfeest

Het offerfeest is een belangrijke islamitische feestdag en duurt 4 dagen. Moslims vieren dit feest om zo bewustzijn van de nabijheid van Allah, de altijd Aanwezige, te kunnen vergroten. Door het offer wordt de moslim in herinnering gebracht dat de mens zich, naar het voorbeeld van de profeet Abraham (Ibrahim), moet overgeven aan Allah, en zich in zijn dienst moet stellen.