Betekenis en definitie van initiatief

Initiatief nemen betekent de eerste stap of aanzet tot het ondernemen of in gang zetten van een actie zonder aansporing van iemand anders. Het initiatief gebeurt uit eigen beweging om het heft in handen te nemen in plaats van af te wachten.