Betekenis en definitie van geloof

Geloof is de volledige overtuiging in het bestaan van één Schepper van hemelen en aarde. De Schepper is in monotheïstische religies zoals de islam, christendom en jodendom de enige machthebber en onderhouder van al het bestaande.