Betekenis en definitie van factuur

Een factuur is een document dat een betalingsverplichting voor geleverde goederen of diensten van een leverancier aan een klant weergeeft. Kort samengevat is een factuur een papier waarop staat hoeveel, waarvoor en aan wie je iets moet betalen.

Naast de factuur, kennen we ook de termen proforma factuur en handelsfactuur. Deze twee worden vaak verward met een gewone factuur. De proforma factuur wordt vaak  gebruikt bij vooruitbetalingen voordat goederen en of diensten geleverd worden. De afrekening gebeurt vervolgens wel met een factuur. Een proforma factuur is dus geen officiële factuur maar een voorlopige factuur

De handelsfactuur wordt ook vaak commerciële of douanefactuur genoemd. Deze handelsfactuur is alleen bestemd voor informatieoverdracht over het transport om aan te geven wat de waarde, maten, gewichten en HS-codes zijn van de goederen tijdens het transport of voor het heffen van de invoerrechten, dus niet voor betalingen.

  1. rekening voor geleverde goederen of diensten
    overzicht van geleverde goederen vaak met bijbehorende prijzen en datum van levering, met het verzoek aan de opdrachtgever overeenkomstig de betalingscondities te betalen.