Betekenis en definitie van enquête

Een enquête is een manier van steekproefsgewijs onderzoek doen naar opinies, bestedingsgedrag enz. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst, die aan meer personen wordt voorgelegd. Dat kan door een doelgroep te bevragen, of een deel van deze doelgroep (omdat de hele doelgroep te groot is of moeilijk te bereiken).