Betekenis en definitie van Aanbod

Aanbod is een term uit de micro-economie die de beschikbaarheid van goederen en diensten aangeeft. Het hangt samen met productie en voorraad. Aanbod staat tegenover de term vraag. Door interactie tussen vraag en aanbod (marktwerking) ontstaat een prijs.